O spoločnosti

Eva Gránska

konateľka

V poisťovníctve pôsobí od roku 1991. Začínala v Slovenskej poisťovni, kde pôsobila vo funkcii riaditeľky pre zahraničné poistenie a zaistenie.
Od roku 1997 bola riaditeľkou a konateľkou slovenského zastúpenia globálnej maklérskej spoločnosti Marsh. Absolvovala množstvo vzdelávacích programov v zahraničí v prestížnych globálnych poisťovniach a maklérskych spoločnostiach ako napr. Munich Re, Willis Corroon Group, Zurich Re a ďalšie.

V roku 2003 sa rozhodla vydať vlastnou cestou a založila spolu s Jozefom Kollárom maklérsku spoločnosť K Finance, z ktorej sa neskôr stal GRANDEN – jeden z top lídrov v oblasti sprostredkovania poistenia na Slovensku. V GRANDEN sa zameriava hlavne na rozvoj strategických činností pre zabezpečenie kvalitných služieb a rastu spoločnosti.eva.granska@granden.sk

O spoločnosti

Jozef Kollár

konateľ

V poisťovníctve pôsobí od r. 2001. Po vyštudovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave získal pracovné skúsenosti v bankovníctve a neskôr pôsobil na obchodnom a marketingovom oddelení v slovenskom zastúpení globálnej maklérskej spoločnosti Marsh.
V roku 2003 sa rozhodol vydať vlastnou cestou a založil spolu s Evou Gránskou maklérsku spoločnosť K Finance, z ktorej sa neskôr stal GRANDEN – jeden z top lídrov v oblasti sprostredkovania poistenia na Slovensku. V GRANDEN sa špecializuje na získavanie a rozvíjanie kľúčových akvizícií. Venuje sa tiež projektom zameraným na filantropiu a spoločenskú zodpovednosť.jozef.kollar@granden.sk

O spoločnosti

Marcel Blažek

riaditeľ oddelenia kľúčových klientov

V poisťovníctve pôsobí 10 rokov. Po ukončení štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave nastúpil do spoločnosti GRANDEN, kde prešiel rôznymi sprostredkovateľskými pozíciami až po súčasnú manažérsku. Pracuje systematicky a má zmysel pre detail, čo prispieva k vedeniu spolupracovníkov v klientskom servise tým správnym smerom. Špecializuje sa na nastavovanie a inováciu procesov pre poskytovanie kvalitných sprostredkovateľských služieb.marcel.blazek@granden.sk

O spoločnosti

Lucia Čermáková

personálny a finančný manažér

Vyštudovala finančné riadenie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, čo uplatnila v účtovno-daňovej praxi na pozíciách v oblastiach daňového poradenstva alebo poisťovníctva. Do spoločnosti GRANDEN nastúpila v roku 2013 a riadi agendu firemných financií a ľudských zdrojov.
Za svoju najvýznamnejšiu devízu považuje empatiu a komunikačné schopnosti.lucia.cermakova@granden.sk

O spoločnosti

Ľudovít Halás

likvidátor poistných udalostí

Pôsobí v klientskom servise 30 rokov, v poisťovníctve 13 rokov. Do roku 2003 pracoval v oblasti poradenstva a analýz v štátnom sektore. Následne svoje pracovné zameranie špecializoval na oceňovanie a ohodnocovanie rozsahu škôd na majetku klientov v komerčnej poisťovni. Odtiaľ prešiel na pozíciu likvidátora pre klientov spoločnosti GRANDEN. Za svoju najväčšiu devízu považuje analytické myslenie a schopnosť komunikovať svoje poznatky klientom.ludovit.halas@granden.sk