Pre firmy

Poistenie pre poľnohospodárov a farmárov

Neexistuje poistenie, ktoré by ochránilo úrodu pred krupobitím alebo chov zvierat pred infekčnými chorobami. Existuje však poistenie, ktoré môže pri podnikaní v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat a spracovaní potravín finančne ochrániť vás.

Agro GRANDEN je divízia materskej spoločnosti GRANDEN. Špecializuje sa na poistenie poľnohospodárov. Tvorí ju tím odborníkov na riadenie rizík, správy poistných zmlúv a likvidáciu poistných udalostí.

Program PPR – Poistenie Poľnohospodárskych Rizík – je unikátny poistný program z dielne Agro GRANDEN. Zahŕňa poistenie plodín, poistenie zvierat, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti a poistenie strojov a zariadení.

Program PPR svojou štruktúrou sleduje 6 základných cieľov u každého zo svojich klientov, či už ide o vinára, farmára, pestovateľa plodín alebo chovateľa zvierat:

  • Zjednotenie poistných zmlúv
  • Zníženie počtu poisťovateľov – komplexnosť rizík
  • Špeciálne poistné podmienky „Agro GRANDEN”
  • Širšie krytie rizík
  • Zníženie poistného
  • Zefektívnenie procesu likvidácie poistných udalostí