Pre firmy

Poistenie pre podnikateľov a priemysel

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s riadením firemných rizík dokážeme klientom zo všetkých oblastí priemyslu a podnikania sprostredkovať poistné programy na mieru.

Okrem štandardných produktov, ako sú napr. poistenie majetku a zodpovedností, vám pomôžeme vysporiadať sa so špecifickou skladbou rizík, ako sú napr. riziko prerušenia prevádzky, poškodenie životného prostredia a i.