Pre firmy

Poistenie pre komory, družstvá a zväzy

Poistenie profesijnej zodpovednosti je pre každého člena komory, družstva a zväzu zárukou, že svoju činnosť môže vykonávať podľa najlepšieho vedomia, svedomia a zároveň bez obáv z neúmyselného pochybenia.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám pri výkone povolania zapísaného v zozname profesijných zodpovedností.