Pre firmy

Poistenie pre dopravcov

Poistenie pre poskytovateľov služieb v osobnej a nákladnej doprave pokrýva širokú škálu rizík.

Zahŕňa manažment, revíziu, opravu a obnovu flotily, havarijné a zákonné poistenie, poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Pri vzniku poistnej udalosti predstavuje garanciu finančného krytia dopravcovi aj užívateľovi jeho služieb.