Pre firmy

Poistenie pre mestá, obce a samosprávy

Poistenie mestského a obecného majetku ocenia samosprávy vždy, keď na jeho ochranu nepostačí kamerový systém.

Poistiť je možné budovy, hnuteľné i nehnuteľné objekty, verejné osvetlenie, námestia, parkovacie automaty, umelecké monumenty, sochy, navigačné prvky.

Adekvátne poistné krytie predstavuje spôsob, ako v prípade poistnej udalosti získať finančné prostriedky na obnovu poškodeného majetku a nezaťažovať rozpočet.