Naši partneri

Agra Poisťovňa - Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit pobočka poisťovne z iného členského štátu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu Coface Slovakia Insurance Service s.r.o. Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného  členského štátu ČSOB Poisťovňa, a.s. Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Generali Poisťovňa, a. s. Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu MSIG Insurance Europe AG Nationale-Nederlanden PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka Union poisťovňa, a. s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wüstenrot poisťovňa, a. s.