Granden

Privátne poistenie

Neživotné poistenie všetkých rizík, ktoré vám do cesty postaví život.

Privátne poistenie

Poistka pre všetky
nepredvídané životné situácie

Riziká sú súčasťou bežného života každého z nás. Spájajú sa s cestovaním, riadením motorového vozidla, výkonom povolania či ochranou majetku. Dobré poistné produkty a ich vhodná kombinácia dokážu v správny čas zmierniť ich finančný dopad.

Osobný maklér
pre každého klienta

Audit aktívnych
poistných zmlúv

24 hodinová
poistná asistencia

Likvidácia
poistných udalostí

Monitoring
poistných zmlúv

Granden

Aby vaše osobné
a rodinné šťastie bolo
vždy v bezpečí

Súčasťou bežného života sú predvídateľné a nepredvídateľné riziká, ktoré v neživotnej oblasti so sebou často prinášajú materiálne škody a finančnú ujmu.

Vhodný spôsob ochrany predstavuje poistenie s adekvátnym krytím, ktoré dokáže v nepriaznivej životej situácii zmierniť jej dopad.

V GRANDEN pomáhame klientom z radov bežných občanov zabezpečiť ochranu svojho majetku pred poškodením, krádežou či prírodnými živlami, získať zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu a rôzne formy individuálneho cestovného poistenia.

Naše služby zahŕňajú 24 hodinovú asistenciu osobného makléra a prevzatie zodpovednosti za likvidáciu všetkých poistných udalostí.

Poistné produkty

Granden

Naši partneri

Spolupracujeme s významnými poisťovňami s medzinárodnou pôsobnosťou a so stabilnou pozíciou na trhu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Generali Poisťovňa, a. s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group UNIQA poisťovňa, a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s. Agra Poisťovňa - Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit pobočka poisťovne z iného členského štátu Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu Coface Slovakia Insurance Service s.r.o. Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného  členského štátu Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu MetLife Europe Insurance d. a. c., pobočka poisťovne z iného členského štátu MSIG Insurance Europe AG Nationale-Nederlanden PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka Union poisťovňa, a. s. Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Zobraziť všetkých partnerov