Pre firmy

Stavebno-montážne poistenie CAR/EAR

Poistenie stavebných projektov a montážnych činností

Stavebno-montážne poistenie je jednou z podmienok bánk pri poskytovaní finančných prostriedkov na výstavbu. Vhodné poistenie poskytuje krytie počas celej dĺžky výstavby, od projekčnej fázy až po finalizáciu projektu. Je určené pre dodávateľov a subdodávateľov stavebného diela, vrátane jednotlivých profesií, dodávateľov strojných a technologických zariadení a pod.

  • Poistenie nových stavieb
  • Poistenie rekonštrukcií a modernizácií
  • Poistenie montáží liniek
  • Poistenie chýb projektu
  • Poistenie záručnej doby