Pre firmy

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Pre obzvlášť náročné a rizikové profesie

Uzatvorenie poistenia profesijnej zodpovednosti je vhodné pre špecifické profesie ako napríklad advokáti, účtovníci, audítori, daňový poradcovia, architekti a pod. Viacerým profesiám uzatvorenie tohto poistenia určuje aj zákon. Zároveň pribúdajú odvetvia, ako je napr. IT, kde vzhľadom na vysoké bezpečnostné riziká vyžadujú tento typ poistenia klienti alebo ich zákazníci.

  • Finančné škody
  • Náklady na zistenie rozsahu škody
  • Pokuty, penále a sankcie
  • Náklady právneho zastúpenia
  • Škody spôsobené v dôsledku poškodenia aleboodcudzenia dokladov
  • Škody spôsobené porušením ochrany údajov
  • Škody spôsobené únikom dát