Pre firmy

Poistenie majetku

Proti živelným udalostiam, mechanickému poškodeniu a krádeži

Správna kombinácia poistných rizík pri podnikaní a správe majetku má byť súčasťou každej dobrej finančnej stratégie. Chráni pred následkami živelných pohrôm, zmierni straty pri prerušení prevádzky, poškodení strojov, krádeži či vandalizme.

  • Poistenie budov a stavieb
  • Poistenie stavebného príslušenstva
  • Poistenie hnuteľného majetku
  • Poistenie strojov a elektroniky
  • Poistenie výrobných zariadení