Pre firmy

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Krytie škôd na veci, živote a zdraví tretích osôb

Podnikanie vo výrobných odvetviach a službách prináša súbor špecifických rizík, ktoré môžu nastať z činnosti daných spoločností. Poistenie zodpovednosti za škodu patrí k nevyhnutným krytiam pre organizácie ako aj menších podnikateľov.

  • Poistenie škôd na veci alebo zdraví
  • Poistenie vady výrobku a práce
  • Poistenie environmentálnych škôd
  • Poistenie náhrad voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
  • Poistenie vecí prevzatých
  • Poistenie nákladov právneho zastúpenia