Pre firmy

Poistenie plavidiel a lietadiel

Ochrana leteckej a lodnej dopravy

Pri leteckej a lodnej doprave je potrebné zabezpečiť rovnaké poistné krytie ako pri štandardnom poistení cestných motorových vozidiel. Tento segment si vyžaduje vysokú odbornosť skúseného makléra, keďže sa nejedná o bežne dostupný produkt na poistnom trhu.

  • Zodpovednosť za škodu pri prevádzke lietadiel a lodí
  • Havarijné poistenie lietadiel a lodí
  • Úrazové poistenie posádky