Pre firmy

Poistenie zamestnancov

Ochrana pracovníkov aj spoločnosti

Zamestnanecké poistné programy sú zamerané na ochranu zdravia zamestnancov a pri správnom nastavení môžu spĺňať aj úlohu kvalitného sociálneho programu a zamestnaneckého benefitu. Zároveň zamestnanci môžu byť poistení aj voči škode, ktoré svojou činnosťou môžu spôsobiť zamestnávateľovi.

  • Skupinové úrazové poistenie zamestnancov
  • Poistenie služobných ciest
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi