Pre firmy

Poistenie členov orgánov spoločnosti D&O

Ochrana pred rizikom osobnej zodpovednosti

Poistenie členov orgánov spoločnosti (D&O – Directors & Officers) poskytuje ochranu pred rizikom osobnej zodpovednosti členom predstavenstva, členom dozornej rady a konateľom spoločnosti. Členovi štatutárneho orgánu poskytuje istotu pri výkone funkcie a zároveň znižuje riziko vplyvu jeho pochybenia na ekonomickú situáciu spoločnosti.

  • Poistenie členov orgánov spoločnosti
  • Poistenie náhrady spoločnosti
  • Poistenie nákladov obhajoby
  • Poistenie nákladov na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena
  • Pokuty a penále udelené spoločnosti