Pre firmy

Poistenie pohľadávok

Ochrana pred neplatičmi

Poistenie pohľadávok je založené na ochrane poistenej spoločnosti proti finančným stratám v dôsledku platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľov. Je určené pre subjekty pôsobiace na domácom i zahraničnom trhu.

  • Poistenie pre subjekty s dlhodobými obchodnými pohľadávkami
  • Zlepšenie obchodného postavenia spoločnosti
  • Zaistenie lepšej platobnej disciplíny
  • Pozitívny vplyv na cash-flow