Privátne poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Nešťastné náhody pri práci

Finančná ochrana pre prípad spôsobenia škody zamestnávateľovi pri výkone povolania. Zamestnávateľ môže od zamestnanca vymáhať škodu až do výšky štvornásobku jeho priemernej mesačnej mzdy. Aj v tomto produkte existuje mnoho pripoistení, medzi ktoré patria napríklad škody na zverených dopravných prostriedkoch alebo pracovných strojoch.