Privátne poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu

Chráni pred následkami vášho neúmyselného konania

Následky neúmyselného konania členov domácnosti môžu mať nepriaznivý dopad na rodinný rozpočet. Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré môžete vy a členovia vašej domácnosti spôsobiť v bežnom živote, napríklad prevrhnutím regálu v obchode alebo poškodením cudzieho vozidla loptou pri hre s deťmi.