Privátne poistenie

Poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

Našim klientom dojednávame najvýhodnejšie podmienky poistenia vozidiel. Neustálym sledovaním trendov a noviniek na trhu dokážeme zabezpečiť najlepšiu kombináciu rozsahu krytia a poistného.

  • Povinné zmluvné poistenie
  • Havarijné poistenie
  • GAP – poistenie finančnej straty
  • Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle
  • Pripoistenie čelného skla
  • Pripoistenie škôd spôsobených výtlkmi
  • Pripoistenie škôd spôsobených hlodavcami