Privátne poistenie

Poistenie majetku, domu, bytu a rekreačnej chaty

Chráni hodnotu nehnuteľnosti

Toto poistenie pokrýva široké spektrum rizík, ktoré môžu poškodiť nehnuteľnosť alebo hnuteľné veci v rámci domácnosti. Klienti si v súčasnosti môžu zvoliť rôzne kombinácie rizík a pripoistení, ktoré presne zodpovedajú ich potrebám a očakávaniam. Ďalšou možnosťou je výber už vopred zostavených balíkov krytia priamo poisťovňou.

  • Poistenie rodinného domu, bytu a chaty
  • Poistenie zariadenia domácnosti
  • Poistenie vedľajších stavieb (garáže, bazény, záhradné domy)
  • Poistenie zodpovednosti vyplývajúcej z vlastníctva
  • Poistenie zodpovednosti členov domácnosti
  • Poistenie domácich miláčikov