Privátne poistenie

Cestovné poistenie

Ochrana zdravia mimo domova

Komplexné cestovné poistenie rieši množstvo nepredvídateľných situácií, ktoré sa môžu stať počas dovolenky, na zahraničných pracovných cestách, či počas študijného pobytu. Náklady na zdravotnú starostlivosť môžu značne predražiť pobyt v zahraničí a bez cestovného poistenia znáša tieto náklady cestovateľ sám. V súčasnosti je možné dojednať poistenie na krytie nákladov spojených s ochorením COVID-19.

  • Náhle ochorenie alebo úraz
  • Hospitalizácia a nevyhnutná liečba
  • Strata batožiny
  • Krádež, lúpež
  • Škoda spôsobená tretím osobám
  • Storno v prípade zrušenia zájazdu