Novinky

Prečo mať pri poistení sprostredkovateľa? Ušetrí vám peniaze aj čas

13. 7. 2021 |   Autor: Granden

Pandémia, s ktorou sa učíme žiť už niekoľko mesiacov, zanechala stopy vo všetkých oblastiach života, nevynímajúc trh s poistením. Na jednej strane minimalizujeme výdavky, na strane druhej si uvedomujeme pominuteľnosť nášho zdravia či financií. V období, keď koronavírus siahal na život, prácu a majetok, sa mnohým z nás vynorili obavy o zabezpečenie príjmu či rodiny. U podnikateľov navyše prevládal strach o fungovanie vlastného biznisu. Viacerí preto stavili na vhodné poistenie, ktoré v nepriaznivých časoch pôsobí ako ochrana pred nepredvídateľnými udalosťami.

Pozor, nedajte sa oklamať!

Aj na trhu s poistením sa však nájdu ľudia, ktorí hľadia na vlastný profit viac než na spokojnosť klienta. Pri uzatváraní poistných zmlúv tak treba byť opatrný a poriadne sa zorientovať v poistnom krytí, poplatkoch či skrytých podmienkach. Pre bežného človeka je náročné vyznať sa v spleti informácií a v rámci dôvery podpíše aj nevýhodné zmluvy. Tomu sa dá však zabrániť využitím profesionálneho sprostredkovateľa.

Prečo si vybrať sprostredkovateľa poistenia?

Zastupuje klienta pri hľadaní správneho poistenia, vhodného priamo pre neho. Je to dôležitý medzičlánok medzi poisťovňou a klientom. Dokáže nájsť najefektívnejšie riešenie zamerané na potreby jednotlivca aj firmy. Dôležitosť jeho postavenia sa nemení ani po tom, ako poisťovne začali zverejňovať webové kalkulačky. Sú dobrou pomôckou, ale nedokážu analyzovať rozdiely medzi jednotlivými parametrami. Nenahradia individuálny prístup, ktorého súčasťou je najmä komunikácia, empatia či odborné poradenstvo. Sprostredkovateľ ponúka klientovi komplexnú službu, ktorú nenahradí žiadna technologická „vychytávka“.

Poskytuje klientovi zastupovanie pri uzatváraní poistnej zmluvy podľa analýz jeho potrieb, aktívne sleduje zmeny, ktoré sú pre klienta vhodné a tiež v prípade, že nastane poistná udalosť, poskytuje aktívnu súčinnosť pri jej likvidácii. Ide o proces, ktorý si vyžaduje profesionalitu, odbornú prax a skúsenosti. Preto je pri poistnej udalosti sprostredkovateľ vítaný, ba priam žiadúci.

Vytvára si osobný vzťah s klientom. Na základe získanej dôvery je pre neho partnerom, s ktorým rieši všetky potrebné náležitosti. Analyzuje a prehodnocuje klientove potreby tak, aby bol pre neho produkt výhodný a efektívny za každých okolností. Zodpovedný a ústretový prístup sprostredkovateľa je pre klienta zárukou profesionality. 

Významne prispôsobí konečnú podobu poistenia presne podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta. Výsledkom takejto spolupráce je poistenie, ktoré klientovi maximálne vyhovuje po všetkých stránkach, od poplatkov, poistných plnení, pripoistení až po ostatné parametre poistnej zmluvy. V konečnom dôsledku má klient k dispozícii poistenie šité na mieru presne podľa jeho potrieb.

Pozná špecifiká celého segmentu, preto dokáže ponúknuť klientovi to najlepšie, čo v danom čase trh s poistením ponúka. Nie je viazaný jednou inštitúciou, zo všetkých ponúk preto vyberá tie, ktoré za primeranú cenu poskytnú klientovi maximálnu pridanú hodnotu.

Rast aj napriek pandémii

Zákazom stretávania sa dala koronakríza tvrdý úder aj segmentu poisťovníctva. Práca sprostredkovateľa je založená na osobnom kontakte, preto bolo potrebné prispôsobiť sa vzniknutej situácii. Spôsoby aj procesy komunikácie prešli zmenou. Do popredia sa dostali videohovory a digitálna komunikácia. „Paradoxne, pandémia mala aj pozitívnu stránku – zvýšili sme kvalifikáciu našich sprostredkovateľov, zlepšili pracovné procesy vďaka digitalizácii zmlúv, ktoré boli doteraz v papierovej forme. Zefektívnili sme tiež vnútorné postupy a smernice. Bolo to obdobie naberania síl a ešte väčšieho profesionalizmu, aby sme dokázali napredovať aj v čase korony a aj po nej,“ konštatuje Eva Gránska, generálna riaditeľka poisťovacej maklérskej spoločnosti GRANDEN.

GRANDEN je nezávislá poisťovacia spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá vznikla v roku 2003. Fyzickým aj právnickým osobám poskytuje komplexný servis v oblasti poistenia, pričom spolupracuje s významnými spoločnosťami v rámci slovenského a českého trhu. Orientuje sa na potreby klienta a poistné riešenia vytvára na mieru. Okrem iného ponúka audit existujúcich a potenciálnych rizík, revíziu existujúcich poistných zmlúv, likvidáciu poistných udalostí či nepretržitú asistenciu osobného sprostredkovateľa.

Viac informácií o možnostiach poistenia nájdete na www.granden.sk