Novinky

Cestovné poistenie - rýchlo a efektívne

24. 6. 2021 |   Autor: Granden

Dôvodom, prečo uzavrieť toto poistenie, je najmä úhrada možných liečebných nákladov v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke cestovných poistení a tráviť čas zmysluplnejšie ako iba porovnávaním tabuliek?

Komplexné cestovné poistenie rieši množstvo nepredvídateľných situácií, ktoré sa vám môžu stať počas dovolenky, na zahraničných pracovných cestách, či počas študijného pobytu. Nepredvídané náklady na zdravotnú starostlivosť môžu značne predražiť pobyt v zahraničí a bez cestovného poistenia znáša tieto náklady cestovateľ sám, čo býva v prípade rôznych komplikácií výrazný finančný náklad navyše.

V súčasnosti je možné navyše dojednať poistenie na krytie nákladov spojených s ochorením COVID-19 – ako poistenie liečebných nákladov na hospitalizáciu, repatriáciu; kryté riziká v rámci pripoistenia storna cesty; testovanie na prítomnosť COVID-19 v prípade ohrozenia zdravia alebo života (nespadá sem náhodné testovanie pred a po prílete); náklady na ubytovanie a stravu pri karanténe; náklady na návrat domov v prípade, že musíte v krajine zostať neplánovane dlhšie kvôli karanténe…

Situácia sa vždy líši podľa toho, či som počas pobytu ochorel/a na COVID-19 alebo či som sa dostal/a do preventívnej technickej karantény a som bez zdravotných komplikácií. To je dôležitá informácia, na ktorú treba myslieť pri výbere cestovného poistenia obzvlášť v týchto dňoch.

Čo zvyčajne spadá pod komplexné cestovné poistenie?

  • náhle ochorenie alebo úraz
  • hospitalizácia a nevyhnutná liečba
  • strata batožiny
  • krádež, lúpež
  • škoda spôsobená tretím osobám
  • storno v prípade zrušenia zájazdu
  • prevoz poisteného späť do vlasti (repatriácia)

Cestovné poistenie si môžete navoliť prakticky na mieru - stačí si odpovedať niekoľko základných otázok, podľa ktorých dokážete vyselektovať, ktoré poistenie bude vyhovovať vašim zvoleným kritériám.

Dovolenka v zahraničí, alebo na Slovensku?

Potrebujete poistenie, ktoré pokryje možné riziká – napríklad liečbu ochorení v zahraničí, úrazy, spôsobenie škody tretej strane, stratu batožiny či dokonca pokrytie nákladov za opravy v prípade poruchy vozidla, poistenie domácnosti počas vašej neprítomnosti či poistenie domáceho miláčika počas vašej cesty. 

Ak sa naopak chystáte na dovolenku na Slovensku na hory, cestovné poistenie vám poskytuje ochranu v prípade rizík, akými sú zásah horskej záchrannej služby, strata batožiny, úraz či zodpovednosť za škodu. 

Ďalej si potrebujete vymedziť rozsah poistenia a limity, ktoré jednotlivé poistenia majú. Poistenie na hory či lyžovačku bude obsahovať rozdielne body, ako poistenie bežnej dovolenky. Iné požiadavky budete mať na pracovnú cestu a iné, ak chodíte do zahraničia napríklad pravidelne nakupovať.

Čo všetko bude moje poistenie zahŕňať? Bežne sa cestovné poistenia vzťahujú na akútne choroby, úrazy, úmrtia a asistenčné služby pri menej závažných prípadoch. Môžete mať však záujem práve o doplnkové služby – čo keď ma okradnú, stratí sa mi batožina, čo ak prídem o doklady alebo ak moja batožina nedorazí včas? Čo ak chcete mať počas dovolenky chránený majetok pred poškodením? Prípadne chcete byť bez starostí o motorový prostriedok, ktorým máte cestovať do zahraničia. Keď si zadefinujete všetky tieto detaily, výber cestovného poistenia bude oveľa jednoduchší.

Územia, na ktorých vám cestovné poistenie platí, máte uvedené v zmluve. Spomeňte si na to, keď si budete vyberať medzi jednorazovým a celoročným cestovným poistením a určite berte do úvahy aj frekvenciu, ako často cestujete.

Možností a kombinácií je ešte oveľa viacej. Ak si neviete vybrať spomedzi ponúk poisťovní, máte z množstva možností chaos a nemáte čas porovnávať si tabuľky, čo, kde a za koľko dostanete, ideálne pre vás je obrátiť sa na nás, spoločnosť GRANDEN, ktorá na finančnom trhu pôsobí ako nezávislý sprostredkovateľ poistenia už od roku 2003.

Naším poslaním je sprostredkovať klientom najvýhodnejšie poistné produkty zodpovedajúce ich potrebám a rizikám. Všetkým firemným a privátnym klientom poskytujeme v oblasti poistenia komplexný servis. Pomáhame s auditom existujúcich poistných zmlúv, analýzou rizík, hľadáme pre nich najlepšie dostupné poistné riešenia, poskytujeme im 24 hodinovú asistenciu a preberáme na seba zodpovednosť za likvidáciu poistných udalostí. Neváhajte sa nám ozvať naspäť, ak vám vieme pomôcť s niektorou z ponúkaných služieb.